-----------------------------------------------                                                  EN                                                   -----------------------------------------------

 Framework conditions and general information about cooperation with D!fference


1. We do not sign exclusivity contracts.

2. We require priority in representation, i.e.

You can work with other agencies, but when you get the same offer or casting from another agent, we have priority to represent you (this involves a verbal and written declaration of representation by Difference during the actual casting process)

3.  When we have a proposal for you, we send it through e-mail, SMS or Facebook Messanger.

4. If you agree to send your profile as a proposal for our client’s project - and thus, declare your availability - you must book given dates until the selection time. The decision is announced to selected people exclusively, but we inform you in advance in the commission brief, when the decision will be made.

5. We sign the Agreements either before or after the project execution. E-mail / SMS declaration or conversations on social media bind us in the same way as contract.

6. Declaration of going to the casting from D!fference, obliges you to apply the following data on the casting form:

- name of the Agency - DIFFERENCE

- agents’ mobile: Victoria// + 48 514585255

7. For each commercial order we add a 20% agency fee.

8. Registration on our website, helps your increase your possibilities of being searched by our Client even without our recommendation. Most of our customers choose candidates for their projects through the Agency’s website: https://difference.com.pl//

In order to join our models&actors base, please find the link to the registration form below:

https://difference.com.pl/casting-online

 


 

 


-------------------------------------------------                                                       PL                                                         ---------------------------------------------


WARUNKI RAMOWE I INFORMACJE O WSPÓŁPRACY Z D!FFERENCE


1. Nie podpisujemy wyłączności przynależności do Agencji.

2.. Podpisujemy pierwszeństwo w reprezentacji tzn.:

Możesz współpracować z innymi agencjami, jednak kiedy dostajesz jednakowe zlecenie lub casting od nas oraz od innego agenta, mamy pierwszeństwo do reprezentowania Cię (wiąże się to z wpisaniem nas w kartę castingową oraz deklarację słowną podczas castingu o reprezentacji przez D!fference).

3. Kiedy mamy dla Ciebie propozycję, pytamy o dyspozycyjność w podanym przez Klienta terminie.

4. Jeśli zgodzisz się na wysłanie propozycji zdjęciowej do Klienta  - a tym samym zadeklarujesz dyspozycyjność w wyznaczonych terminach - zobowiązany jesteś do zarezerwowania podanych terminów do czasu wyboru klienta. O decyzji informujemy tylko wybrane do projektu osoby. W briefie informujemy również do kiedy decyzja zapadnie. Jeśli nie otrzymasz takiej informacji w podanym terminie, oznacza to, że nie zostałeś wybrany do danego projektu.

5. Umowy podpisujemy albo przed albo po realizacji - w takim samym stopniu jak Umowa wiążące są dla nas deklaracje mailowe, smsowe, czy w konwersacjach na social mediach.

6. Deklarując pójście na casting z D!fference, prosimy o wpisanie na karcie castingowej:

- nazwy Agencji - DIFFERENCE

- numer tel. do Agenta: Victoria // t: +48 514-585-255.

7. Do każdego zlecenia komercyjnego doliczamy 20% prowizji Agencji.

8. Zakładając profil (rejestrując się) w systemie, zwiększasz swoje szanse na pozyskanie zlecenia. Większość naszych klientów wybiera kandydatów do swoich projektów właśnie ze strony https://difference.com.pl/ /

Celem dołączenia do naszej bazy twarzy, wypełnij formularz rejestracji, który znajdziesz w linku poniżej:

https://difference.com.pl/casting-online

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SELFTAPE MANUAL

 

Preparation for recording:

1.     Make sure the background is plain – a clear wall will do the job.

2.     Put a thin layer of fluid just to make your skin look more vital and fresh. A little bit of mascara never killed nobody… but that’s it! - No eyeliners and colorful lipsticks! You look naturally beautiful as you are – believe us J

3.     Do not tie your hair at the very beginning, you will do that during the recording,

4.     Jump in single - coloured clothes such as blue jeans and white t-shirt or all black leggings and a shirt will be perfect. Your figure must be proudly presented!

5.     Collect as many positive thoughts as you can + some kJ of hidden energy and…

HERE YOU GO!

 

STAND 0,5 METER AWAY FROM THE CAMERA SO YOUR FACE IS CLEARLY VISIBLE AND FOLLOW (MORE OR LESS) THIS INSTRUCTION:

Hello! My name is ...................... I am ………….. years old and I am represented by Difference Agency.

NEXT:

1. Step back (1m) and show your side profiles – left and right.

2. Strike a pose 1, pose 2, pose 3

3. Show us your smile with teeth

4. If you have long hair, tie them back so we can see your face even better

5. Show your palms - front and back sides 🙌👐

You are highly invited to work with us. If you have any questions about me feel free to contact Difference. Thank you and hopefully see you soon. Bye! J

 

NOTE: IF YOU ARE A POLISH SPEAKING PERSON – REPEAT THE SAME ROUTINE AGAIN IN POLISH AND SEND US TWO SELFTAPES - POLISH AND ENGLISH VERSION.

Recordings should be sent via www.wetransfer.com to e-mail: [email protected]

THANK YOU! // TEAM D!FFERENCE 
----------------------------------------------------------------------------------------------       PL     ---------------------------------------------------------------------------------------------


POLAROIDY

PRZYGOTOWANIE DO ZDJĘĆ:

Strój: jednokolorowa bluzka na ramiączkach + legginsy lub jeansy (krój: rurki lub proste) - chodzi o to, aby pokazać sylwetkę, więc ubrania powinny przylegać do ciała.

Tło: najlepiej jednokolorowe, biała/ szara ściana.

Make-up: bazowy makijaż, podkład, zakryte niedoskonałości, ewentualnie rzęsy podkreślone. Jak najbardziej naturalny.

Nasza rekomendacja: poćwicz różne miny przed lustrem zanim przystąpisz do robienia zdjęć. Mimika na zdjęciach powinna wyrażać NATURALNE, SPONTANICZNE REAKCJE. Staraj się przed każdym zdjęciem wyobrazić sobie autentyczną sytuację z życia, która mogłaby spowodować konkretną emocję i …. do dzieła! J

ZDJĘCIA:

1.          En face (portret przodem) – mina neutralna, włosy rozpuszczone

2.          En face - uśmiech z zębami - radość

3.          En face – strach

4.          En face – pozytywne zaskoczenie (WOW!!!)

5.          En face – złość

6.          En face – szaleńcza radość (jak przy wygranej w totka)

7.          En face – życzliwy, sympatyczny wyraz twarzy (lekki uśmiech bez zębów)

8.          En face – pozytywna podejrzliwość

9.          En face – błyskotliwa myśl, super pomysł

10.       Profil prawy (włosy rozpuszczone)

11.       Profil lewy (włosy rozpuszczone)

12.       Tył (włosy rozpuszczone)

13.       En face włosy związane, mina neutralna

14.       Profil prawy (włosy związane)

15.       Profil lewy (włosy związane)

16.       En face + dłonie (zewnętrzna strona dłoni pokazana do aparatu)

17.       En face + dłonie (wewnętrzna strona dłoni pokazana do aparatu)

18.       Cała sylwetka: 2 -3 zdjęcia całej sylwetki, włosy rozpuszczone i związane

 

Prosimy o przesłanie zdjęć na e-mail: [email protected] w tytule wiadomości wpisując:

Polaroids_Imię_Nazwisko_Wiek_Wzrost

Czekamy na materiały od Ciebie! J


--------------------------------------------------------------------------------------------------------     EN     ------------------------------------------------------------------------------------------


POLAROIDS

PREPARATION:

Outfit: a solid-coloured camisole + leggings or jeans (cut: skinny or straight) - the point is to show a figure, so the clothes should adhere to the body.

Background: preferably solid-coloured, white/grey wall.

Make-up: basic make-up, foundation, imperfections covered, eventually accentuated eyelashes. As natural as possible.

Our recommendation: practise various face expressions before taking photos. Facial expression in the photos should express natural, spontaneous emotions. Before each photo try to imagine an authentic situation from life, which may cause a specific emotion and … Let’s do it! J

PHOTOS:

1. En face (front-facing portrait) - neutral expression, loose hair

2. En face - smile with teeth - joy

3. En face - fear

4. En face - a positive surprise (WOW!!!)

5. En face - anger

6. En face - filled with joy (as when winning a lottery)

7. En face - friendly and pleasant face expression (a little smile without teeth)

8. En face - a positive suspiciousness

9. En face - a brainwave, a great idea

10. Right profile (loose hair)

11. Left profile (loose hair)

12. Back (loose hair)

13. En face tied up hair, neutral expression

14. Right profile (tied up hair)

15. Left profile (tied up hair)

16. En face + hands (the back of your hands showed in the camera)

17. En face + hands (the palms of your hands showed in the camera)

18. The whole figure: 2-3 photos of the whole figure, loose hair and tied up hair

 

Please send the photos by email to: [email protected] typing in the subject:

Polaroids_Name_Surname_Age_Height

We’re looking forward to receiving materials from you! J